...
 BlazBlue: Alter Memory.


De geschiedenis zal ontvouwen in de verre 2199. Tegen die tijd dat de aarde de tijd gehad om te gaan door vele vernietigende oorlogen en rampen en is nu onder de voogdij van de wereldwijde paramilitaire organisatie NOL.

Zich wereldwijd verklaren strijders voor het welzijn van de mensheid, NOL niet aarzelen om elke poging te verzetten tegen zijn bewind onderdrukt. Tegen deze achtergrond is een van de meest uitgesproken en bekende strijders tegen de kampioenen van het systeem is een Ragna - een mysterieuze super-terrorist, aan de wereld bekend als de god van de dood. Vernietigen van de NOL hier en daar poet, op een gegeven moment dat hij zich in een stad genaamd Kagu-Tsuchi. Terwijl als burgers voor te bereiden op het naderende nieuwe jaar te vieren, Ragne moeten afweren talrijke aanvallen van premiejagers en een stap dichter bij haar voornaamste doelstelling - de omverwerping van de bestaande wereldorde.
  26-12-2015, 07:38


...